Videoredigering

Överföring från Digital 8, Hi8, Video 8, VHS video och DV till DVD

Även montering av text + grafik enligt överenskommelse

Överföring från ljudkassett till CD (även ljud från VHS, Digital 8, Hi8, Video 8 & DV kassetter) ljud

Ljud kan också överföras till MP3 format på CD-ROM